Fotbalový oddíl
 TJ Holoubkov

Výroční zprávy

Úvodní stránka
O nás
Výstavba šaten
Internacionálové
Oslavy 90 let
Muži "A"
Muži "B"
Ženy
Dorost
Žáci
Přípravka
Šachový klub
Sponzoři
Suvenýry
Výroční zprávy
Deklarace o GDPR
Kontakty

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Tělovýchovné jednoty Holoubkov, z.s. za rok 2020

Vážení členové Tělovýchovné jednoty,
předkládám výroční zprávu fotbalového klubu TJ Holoubkov, z.s.(dále jen klub), která souhrnně představuje naše aktivity v roce 2020.
V roce 2020 jsme se soustředili na další rozvoj sportovních aktivit a pokročili jsme i ve zkvalitnění klubového zázemí v areálu. Jsem přesvědčen, že jsme klíčové oblasti naší činnosti opět zvládli dobře. Aktivity mládežnických družstev – přípravek a žáků navázaly na dobrý standard z minulých let a poskytují tak kvalitní prostor pro sportovní vyžití. Průběžně jsme zvládali hradit veškeré naše výdaje, nemáme problémy s průběžným financováním klubu.

 Bohužel do našeho sportovního života zasáhla celosvětová pandemie viru COVID 19 a tím byly zastaveny veškeré aktivity ve sportu. Byla uzavřena veškerá vnitřní i venkovní sportoviště. Tento stav započal 13. března 2020, tudíž nebylo jarní kolo ani zahájeno a nakonec byla soutěž ročníku 2019/2020 anulována. Plni nadějí jsme očekávali lepší situaci, ale bohužel v podzimní soutěži opět došlo k uzavření sportovišť a tento stav stále trvá.

 Ještě před vypuknutím pandemie se naše oddíly zúčastnily únorového soustředění (muži v Sušici, mládež ve Chvojkovském mlýně).

 Na základě zpracovaných a podaných žádostí na činnost, vybavení a rekonstrukce jsme obdrželi v loňském roce dotace: 
- Plzeňský kraj – 80 700,- na rekonstrukci oplocení v přední a zadní části areálu, na dofinancování akce ve výši 170 000,- jsme využili příspěvek na činnost od obecního úřadu.
 - 50 000,- - příspěvek na zajištění zimního soustředění oddílu žáků a přípravky v areálu Chvojkovský mlýn u Žihle
- MŠMT – na základě výzvy MŮJ KLUB 2020, jsme obdrželi částku 138 600,-. Tato částka byla využita na pronájmy sportovních zařízení, fotbalový kemp pro mládež, startovné do soutěží, trenérské licence pro trenéry mládeže a na odměny pro trenéry, asistenty, vedoucí družstev oddílů mládeže.
- Obec Holoubkov se již tradičně podílí svým příspěvkem na činnost naší jednoty, pro rok 2020 nám bylo poukázáno 145 000,- (včetně oddílu šachy

Z těchto prostředků byly pořízeny:
- byla dofinancována rekonstrukce oplocení
- tréninkové i zápasové míče pro oddíly mládeže
- pronájem sportovišť
- úhradu nákladů spojených se soutěžemi (startovné, odměny rozhodčím, apod.)

Je nutno poděkovat sponzorům, kteří podpořili finančně naší TJ, jsou to následující :
- společnost PATTERN HG – finanční dar na sportovní vybavení
- Eva Cyhlářová – provozovatel Hotelu Bělohlávek – na činnost oddílů mužů
- Pavel Sládek – příspěvek na činnost

Výkonný výbor děkuje všem sponzorům a obci Holoubkov za finanční podporu na činnost naší TJ.

Dále děkuje všem činovníkům, trenérům, asistentům, vedoucím družstev a v neposlední řadě i rodičům, za jejich obětavou práci ve svém volném čase.

Stanislav Kurdík, předseda TJ Holoubkov
V Holoubkově dne 13.1.2021

 

Tělovýchovné jednoty Holoubkov, z.s. za rok 2019

Vážení členové Tělovýchovné jednoty,
předkládám výroční zprávu fotbalového klubu TJ Holoubkov, z.s.(dále jen klub), která souhrnně představuje naše aktivity v roce 2019.
V roce 2019 jsme se soustředili na další rozvoj sportovních aktivit a pokročili jsme i ve zkvalitnění klubového zázemí v areálu. Jsem přesvědčen, že jsme klíčové oblasti naší činnosti opět zvládli dobře.
Aktivity mládežnických družstev – přípravek a žáků navázaly na dobrý standard z minulých let a poskytují tak kvalitní prostor pro sportovní vyžití.
Průběžně jsme zvládali hradit veškeré naše výdaje, nemáme problémy s průběžným financováním klubu.
Oddíly mužů a mládeže se zúčastnily zimního a letního soustředění ve Chvojkovském mlýně u Žihle, myslím, že k plné spokojenosti všech.

V areálu TJ proběhly sportovní akce „Tref To“ a „Můj první gól“, kdy bylo v areálu zapojeno do sportování více než 100 mládežnických fotbalistů.
Bohužel, opět neuspěl „A“ tým mužů v krajské soutěži a již poněkolikáté po ročním působení „spadl“ zpět do okresního přeboru. Nemám úplně pocit, že by se „A“ tým výrazně „popral“ o setrvání v kraji. Naše sportovní oddíly zaznamenaly v roce 2018 solidní, i když trochu proměnnou výkonnost – nicméně to ke sportu patří. Fotbalové sportovní úspěchy jsou vždy výsledkem týmové práce celého klubu, našich hráčů, trenérů, našich rodin a našich příznivců a všech nadšenců. Všem děkuji jménem klubu za nadšení, bojovnost a podporu.

Na základě zpracovaných a podaných žádostí na činnost, vybavení a rekonstrukce jsme obdrželi v loňském roce dotace: 
- Plzeňský kraj – 50 000,-  na vybudování nových záchytných sítí za branky, původní konstrukce byly vybudovány v roce 1974 a již vykazovali známky značné koroze, tudíž nebezpečnosti zhroucení
- 40 000,- - příspěvek na zajištění zimního a letního soustředění oddílu žáků a přípravky v areálu Chvojkovský mlýn u Žihle
- MŠMT – na základě výzvy MŮJ KLUB 2019, jsme obdrželi částku 186 980,-. Tato částka byla využita na pronájmy sportovních zařízení, fotbalový kemp pro mládež, startovné do soutěží, trenérské licence pro trenéry mládeže a na odměny pro trenéry, asistenty, vedoucí družstev oddílů mládeže.
- Obec Holoubkov se již tradičně podílí svým příspěvkem na činnost naší jednoty, pro rok 2019 nám bylo poukázáno 136 000,- (včetně oddílu šachy)

Z těchto prostředků byly pořízeny:
- 12 ks laviček pro diváky – vybudováno svépomocí
- tréninkové i zápasové míče pro oddíly mládeže
- pronájem sportovišť
- úhradu nákladů spojených se soutěžemi (startovné, odměny rozhodčím, apod.)
- dokončení odvodnění prostoru vstupu na hřiště

Je nutno poděkovat sponzorům, kteří podpořili finančně naší TJ, jsou to následující :
- společnost OLBRICH – podpora činnosti mládeže
- společnost PATTERN HG – finanční dar na sportovní vybavení
- Eva Cyhlářová – provozovatel Hotelu Bělohlávek – na činnost oddílů mužů
- Pavel Sládek – příspěvek na činnost

Mnozí naši členové a rodinní příslušníci se v uplynulém roce aktivně podíleli na zajišťování kulturních akcí v obci, jako byly „čarodějnice“, dětský den, turnaj ve volejbale a Drakiáda. Za tuto aktivitu jim děkuji.
Výkonný výbor děkuje všem sponzorům a obci Holoubkov za finanční podporu na činnost naší TJ.
Dále děkuje všem činovníkům, trenérům, asistentům, vedoucím družstev a v neposlední řadě i rodičům, za jejich obětavou práci ve svém volném čase.

Stanislav Kurdík, předseda TJ Holoubkov
V Holoubkově dne 13.1.2020

 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Tělovýchovné jednoty Holoubkov, z.s. za rok 2018

Vážení členové Tělovýchovné jednoty,
předkládám výroční zprávu fotbalového klubu TJ Holoubkov, z.s.(dále jen klub), která souhrnně představuje naše aktivity v roce 2018.
V roce 2018 jsme se soustředili na další rozvoj sportovních aktivit a pokročili jsme i ve zkvalitnění klubového zázemí v areálu. Jsem přesvědčen, že jsme klíčové oblasti naší činnosti opět zvládli dobře.

Aktivity mládežnických družstev – přípravek a žáků navázaly na dobrý standard z minulých let a poskytují tak kvalitní prostor pro sportovní vyžití.
Průběžně jsme zvládali hradit veškeré naše výdaje, nemáme problémy s průběžným financováním klubu.
Oddíly mužů a mládeže se zúčastnily zimního a letního soustředění ve Chvojkovském mlýně u Žihle, myslím, že k plné spokojenosti všech.

V areálu TJ proběhly sportovní akce „Tref To“ a „Můj první gól“, kdy bylo v areálu zapojeno do sportování více než 100 mládežnických fotbalistů.
Výrazným úspěchem oddílu muži „A“ je opětovný postup do krajské soutěže I.B třídy. Doufejme, že v tomto ročníku se podaří uhájit tuto pozici a zůstat v soutěži již natrvalo.
Ostatní naše sportovní oddíly zaznamenaly v roce 2018 solidní, i když trochu proměnnou výkonnost – nicméně to ke sportu patří. Fotbalové sportovní úspěchy jsou vždy výsledkem týmové práce celého klubu, našich hráčů, trenérů, našich rodin a našich příznivců a všech nadšenců. Všem děkuji jménem klubu za nadšení, bojovnost a podporu.

Na základě podaných žádostí na činnost a vybavení jsme obdrželi v loňském roce dotaci od Plzeňského kraje 200 000,- , na vybudování automatického zavlažovacího systému, kde zbývající částku 131 000,- jsme obdrželi od obecního úřadu.

Dotace od FAČR ve výši cca 15 000,-Kč byla prostřednictvím informačního systému IS FAČR využita na proplacení odměn za rozhodčí.
Obec Holoubkov se již tradičně podílí svým příspěvkem na činnost naší jednoty, pro rok 2018 nám bylo poukázáno 136 000,- (včetně oddílu šachy)

Z těchto prostředků byly pořízeny:
- 6 ks laviček pro diváky – vybudováno svépomocí
- tréninkové i zápasové míče pro všechny oddíly
- úhradu nákladů ubytování zimního a letního soustředění oddílů přípravky a žáků
- pronájem sportovišť
- úhradu nákladů spojených se soutěžemi (startovné, odměny rozhodčím, apod.)
- bylo provedeno odvodnění drenážemi v prostoru vstupu na hřiště

Je nutno poděkovat sponzorům, kteří podpořili finančně naší TJ, jsou to následující :
- společnost OLBRICH – podpora činnosti mládeže
- fi MOSTRA – finanční dar na realizaci laviček pro diváky
- společnost PATTERN HG – finanční dar na 8 ks tréninkové figuríny
- Eva Cyhlářová – provozovatel Hotelu Bělohlávek – na činnost oddílů mužů
- společnost PEGATECH – na fotbalový turnaj oddílů přípravek v SRN

Velice významnou událostí v naší obci bylo vybudování víceúčelového hřiště v areálu Sokola Holoubkov, který je využíván především našimi oddíly.

Mnozí naši členové a rodinní příslušníci se v uplynulém roce aktivně podíleli na zajišťování kulturních akcí v obci, jako byly „čarodějnice“, dětský den, turnaj ve volejbale a Drakiáda. Za tuto aktivitu jim i jako místostarosta obce mnohokráte děkuji.

Výkonný výbor děkuje všem sponzorům a obci Holoubkov za finanční podporu na činnost naší TJ.
Dále děkuje všem činovníkům, trenérům, asistentům, vedoucím družstev a v neposlední řadě i rodičům, za jejich obětavou práci ve svém volném čase.

Stanislav Kurdík, předseda TJ Holoubkov

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Tělovýchovné jednoty Holoubkov, z.s. za rok 2017

Vážení členové Tělovýchovné jednoty,
předkládám výroční zprávu fotbalového klubu TJ Holoubkov, z.s.(dále jen klub), která souhrnně představuje naše aktivity v roce 2017.

V roce 2017 jsme se soustředili na další rozvoj sportovních aktivit a pokročili jsme i ve zkvalitnění klubového zázemí v areálu.
Jsem přesvědčen, že jsme klíčové oblasti naší činnosti zvládli dobře. Aktivity mládežnických družstev – přípravek a žáků navázaly na dobrý standard z minulých let a poskytují
tak kvalitní prostor pro sportovní vyžití. Průběžně jsme zvládali hradit veškeré naše výdaje, nemáme problémy s průběžným financováním klubu.
Oddíly mužů a mládeže se zúčastnily zimního a letního soustředění ve Chvojkovském mlýně u Žihle, myslím, že k plné spokojenosti všech.

V areálu TJ proběhly sportovní akce „Tref To“ a „Můj první gól“, kdy bylo v areálu zapojeno do sportování více než 100 mládežnických fotbalistů.

Všechny naše sportovní oddíly zaznamenaly v roce 2016 solidní, i když trochu proměnnou výkonnost – nicméně to ke sportu patří.
Fotbalové sportovní úspěchy jsou vždy výsledkem týmové práce celého klubu, našich hráčů, trenérů, našich rodin a našich příznivců a všech nadšenců.
Všem děkuji jménem klubu za nadšení, bojovnost a podporu.

Na základě podaných žádostí na činnost a vybavení jsme obdrželi v loňském roce dotaci od Plzeňského kraje 28 000,- , (bezpečné branky),
dále od FAČR 22 444,- na činnost oddílů, a dále další od MŠMT neinvestiční dotaci ve výši 84 000,-.
Obec Holoubkov se již tradičně podílí svým příspěvkem na činnost naší jednoty, pro rok 2017 nám bylo poukázáno 146 000,- (včetně oddílu šachu).
Z těchto prostředků nám bylo umožněno pořízení sportovního vybavení:
- sady dresů pro oddíly muži “A“, žáci i přípravka, včetně potisků
- rozlišovací dresy pro oddíly muži a žáci
- tréninkové oblouky
- skládací branky-8ks
- bezpečné branky-2ks
- tréninkové i zápasové míče pro všechny oddíly
- úhradu nákladů zimního a letního soustředění oddílů přípravky a žáků
- pronájem sportovišť
- úhradu nákladů spojených se soutěžemi (startovné, odměny rozhodčím, apod.)

Koncem loňského roku byla zahájena rekonstrukce plochy před šatnami pro přípravky (úprava terénu, položení obrubníků a zámkové dlažby).
Bohužel, naše žádost o dotaci na instalaci automatického zavlažovacího systému nebyla vyslyšena a pokusíme se o získání dotace i v letošním roce.

Mnozí naši členové a rodinní příslušníci se v uplynulém roce aktivně podíleli na zajišťování kulturních akcí v obci, jako byly „čarodějnice“, dětský den,
turnaj ve volejbale a Drakiáda. Za tuto aktivitu jim i jako zastupitel obce mnohokráte děkuji.

Výkonný výbor děkuje všem sponzorům a obci Holoubkov za finanční podporu na činnost naší TJ.  Dále děkuje všem činovníkům, trenérům, asistentům,
vedoucím družstev a v neposlední řadě i rodičům, za jejich obětavou práci ve svém volném čase.

 Stanislav Kurdík, předseda TJ Holoubkov

schváleno výkonným výborem TJ dne 7.2.2018
za výkonný výbor TJ : Stanislav Kurdík, předseda

 

Úvodní stránka O nás Výstavba šaten Internacionálové Oslavy 90 let Muži "A" Muži "B" Ženy Dorost Žáci Přípravka Šachový klub Sponzoři Suvenýry Výroční zprávy Deklarace o GDPR Kontakty